Про організацію та проведення міського проекту з англійської мови «LeoQuest»

Додаток

 до наказу УО ДГП ЛМР

від …………………… № …………….

Положення

про організацію та проведення міського проекту

 з англійської мови «LeoQuest»

Терміни реалізації проекту «LeoQuest»

 З 8 по 12 жовтня 2018р. НМЦО м. Львова  планує продовжити реалізацію міського проекту з англійської мови «LeoQuest» для учнівських команд освітніх закладів міста.

Учасники

Для участі у проекті запрошуються команди учнів 7-их класів у кількості до  6 осіб у супроводі вчителя англійської мови.

Основні засади

Квест – це гра, реалізована за унікальним сценарієм, який створюється спеціально для певного учнівського колективу, динаміка гри залежить від індивідуальних побажань та потреб певної учнівської категорії у тому числі і вікової. При  розробці сценарію враховується мета заходу (відпочинок, згуртування колективу, навчання, конкурсні завдання),  бажане співвідношення логічних, ігрових, пошукових та  завдань з елементами неочікуваності, педагогічної інтриги, а також рівень освіти та психологічні особливості групи учасників. Рекомендованим для проведення тестів такого типу є випереджені завдання та ретельна підготовка разом з наставниками.

Квест комбінує, органічно поєднує  інтелектуальні конкурси та спортивні змагання. Для успішної реалізації інтегрованих змістових ліній важливою є співпраця вчителів іноземних мов з учителями інших предметів. Для цього слід створювати умови й можливості для тісної взаємодії та підтримувати професійний взаєморозвиток вчителів з метою здійснення різних способів інтеграції: міжпредметних зв’язків, комбінування предметів, мультидисциплінарної інтеграції, тому квести «LeoQuest» допоможуть зреалізувати такий підхід.

 

Мета гри-квесту: розшифрувати місце на обумовленій території, а також дії, які необхідно виконати для проходження завдання, дати ґрунтовну відповідь на отримане запитання. Прибути на локацію раніше решти команд, виконати завдання і перейти до наступного. Гра продовжується поки всі завдання не будуть виконані. Перемагає команда, що виконала всі завдання швидше за інших.

Переваги використання такої форми роботи:

 • Квест дозволяє учням дізнатися один одного в умовах необхідності прийняття швидких і адекватних рішень.
 • Квест виявляє приховані якості учасників, якість прихованих лідерів, інтелектуалів, логістів, схильність і звички людей.
 • Екстремальні етапи дозволяють спільно пережити емоційні сплески, що психологічно зближає учасників події.
 • Інтелектуальні етапи дозволяють розвити ерудицію й виявити спритність.
 • Квест іноземною мовою реалізовує інтегровані змістові лінії, а саме: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях.
 • Методичне підґрунтя для навчання іноземної мови в рамках проведення квесту іноземною мовою, що сприяє реалізації інтегрованих змістових ліній, становлять визначальні підходи: компетентнісний, інтегрований (міжпредметний), комунікативно-діяльнісний і особистісно зорієнтований.
 • У процесі проведення квесту іноземною мовою іншомовного спілкування комплексно реалізуються освітня, виховна і розвивальна функції предмета «Іноземні мови».
 • Ігрові завдання викликають масу позитивних емоцій і радісних спогадів, сприяють розвитку комунікативних якостей.

Тематика квестових уроків різноманітна: для семикласників підібрано завдання на таку тематику як спорт, одяг , родина.

Квест вирішує такі завдання:

 • Формування команди, яка побудована за принципом чіткого розподілу ролей учасників і налагоджених робочих комунікацій між ними.
 • Створення спільної єдиної мети у межах команди.
 • Глибоке опрацювання таких командних компетенцій як довіра, делегування, лідерство, відповідальність за загальний результат, чітка постановка цілей і завдань, прийняття загальними зусиллями оптимальної стратегії і тактики, досягнення мети, координація дій та контроль.
 • Емоційне згуртування колективу, поліпшення психологічного клімату.
 • Придбання навичок командної роботи та вирішення нестандартних завдань.
 • Концентрація творчих можливостей та використання потенціалу учасників.
 • Придбання навичок подолання страху, відповідальність за свої рішення.
 • Розвиток у команди почуття впевненості у власних силах, підняття особистісної самооцінки.
 • Вивчення історії міста Львова, рідного краю в цікавій інтригуючій формі при допомозі елементів театральної та музейної педагогіки.

Форма проведення квесту:

Учасники діляться на команди по  6 чоловік. Відповідальні особи за проведення квесту (Додаток 2) у визначений день розповсюджують завдання і проводять інструктаж з учасниками квесту.  Під час гри команди вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на місцевості, спираючись на маршрутний лист та карту, будують оптимальні маршрути переміщення, шукають оригінальні рішення і підказки іноземною мовою. Після завершення чергового завдання команди переходять до виконання наступного. Для ефективної та безпечної організації уроку-квесту пропонуються помічники команд – так звані квест-агенти, роль яких може виконувати шкільний екскурсовод, вчитель. Кожна команда отримує маршрутний лист з завданнями іноземною мовою та текстовий матеріал, в якому можуть міститись відповіді на потрібні запитання. У супроводі дорослого (вчителя, екскурсовода, волонтера) учні дотримуються вказівок маршрутного листа, виконують завдання, роблять фото та відео.

Час виконання завдань : максимальний час виконання завдань 90хв.

Очікувані результати: Квестова форма подачі матеріалу формує в учнів компетентності екскурсовода, учня-модератора з питань історії міста.  Урок – квест-гра  посідає особливе місце у патріотичному виховані учнів, є дієвим зразком уроку у просторі, що в контексті львівського простору набуває великого шарму, дає можливість будувати незвичні педагогічні ініціативи, що спираються на новий позитивний досвід педагогів Львова, накопичений методистами Навчально-методичного центру освіти. Оскільки до організації та проведення квестів долучаються волонтери – носії мови, то виконання завдань та комунікація іноземною лише сприятиме удосконаленню комунікативної учнівської компетенції.

Нагородження:

Згідно заздалегідь розроблених критерій (тривалість виконання завдань, правильність, оригінальність фото та відео) визначаються переможці районного етапу, які візьмуть участь у міському.

Етапи реалізації проекту «LeoQuest»

для учнів 7-их класів освітніх закладів міста

Етапи Дата і час проведення Відповідальний
1 Підготовчий:

укладання документації;

укладання завдань

Вересень 2018 НМЦО
2 Промоція проекту «LeoQuest»;

поширення інформації серед вчительської та учнівської громади

01-05.10.18 НМЦО
3 Проведення квесту (Додаток1)

 

08-12.10.2018

Початок 15.30

 

НМЦО
4 Проведення міського квесту серед переможців районів Буде додатково повідомлено

Початок 15.30

НМЦО

Додаток 1

Графік

проведення районного етапу квесту «LeoQuest»

Місце зустрічі пл. Данила Галицького,4,

біля пам’ятника Ю. Кульчицькому

Початок: 15.30

 • Галицький-Сихівський райони 08 жовтня  2018р. :

СЗШ №3, СЗШ № 9, СЗШ № 10, СЗШ №27,  Ліцей № 28, СЗШ № 34, СЗШ №35, Ліцей № 52, СШ №62, СЗШ № 87, НВК «Школа-гімназія «Галицька», ЛАГ, ЛЛГ, Ліцей № 93, СЗШ №95, СЗШ №96, СЗШ № 98, НВК «Школа-гімназія «Сихівська», НВК «Школа-ліцей «Оріяна», Ліцей №80, Гімназія «ТРИВІТА», НВК «Ш-Г І ст. «Блаженного  Климентія та Андрея Шептицьких»

 

 • Личаківський 09 жовтня 2018р.:

СЗШ №6, ЛСЗШ №7, Ліцей №8, Ліцей №21, ЛЗОШ №24, СЗШ №29, Ліцей №37, СЗШ №42, СЗШ №47, СЗШ №49, СЗШ №63, СЗШ №70, ЛСЗШ №71, ЛЗШ №82, ЛЗШ-І № 2 (ІНТЕРНАТ), НВК «ШКОЛА І СТ.- ГІМНАЗІЯ», СЗШ «ЛІДЕР»

 • Шевченківський – 10 жовтня 2018р.:

ВСШ № 19, СЗШ № 20, СЗШ №22, СЗШ №23, СЗШ № 30, СЗШ № 33, Ліцей № 38, СЗШ №41, ЛЗШ №43, СЗШ № 44, ЛСЗШ № 54, Ліцей №57, СЗШ №78, Ліцей № 81, СЗШ №91, СЗШ № 92, Ліцей №94, СЗШ №97, СЗШ № 99, СЗШ №100, ЛГ «ПРЕСТИЖ», НВК «ШЕЛ», ЛПГ, ЛТЛ

 • ЗалізничнийФранківський райони 11 жовтня 2018 р.:

Ліцей № 15, Ліцей № 18, СЗШ № 40, СЗШ № 60, СЗШ № 65, СЗШ № 67, СЗШ № 68, ЛЗШ № 74, Ліцей №75, СЗШ № 77, ЛГ «Євшан», ЛУГГ, НВК «Школа І ст. -гімназія ГРОНО», Ліцей № 2, Ліцей №5, СЗШ № 17, СЗШ №31, СЗШ № 36, Ліцей №45, Ліцей №46

 • Франківський- Сихівський  12 жовтня  2018 р.:

СЗШ № 48, СЗШ №50, Ліцей №51, СЗШ № 55, Ліцей № 66, СЗШ №83, Ліцей міжнародних відносин ім. В. СТУСА, Ліцей «ім. В. Симоненка», ЛКГ, Ліцей «Європейський», Ліцей «НАДІЯ», КМДШ, СЗШ №1, СЗШ № 13, СЗШ № 32, Ліцей «Інтелект» , СЗШ № 72, СЗШ №73, СЗШ №84, СЗШ № 86, СЗШ № 90

Додаток 2

Відповідальні особи:

Рожанська Ірина Богданівна, вчитель англійської мови, Ліцей «Оріяна»

Новіцька Марія Миколаївна, вчитель англійської мови,  ЗН № 81

Корнило Ольга Богданівна, вчитель англійської мови , ЗН № 23

Геронович  Марта Юріївна, вчитель англійської мови,  ЗН № 30

Дзюбан Христина Ярославівна, вчитель англійської мови, ЗН №  60

 

Прослухати аудіотрек_Аудіотрек

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *