Львівська ПМПК

 Працюємо разом з ними,
з дітьми – ось мабуть і все виховання
В. Сухомлинський

 Персональний склад постійно діючої  Львівської  міської  ПМПК

№ з/п ПІБ Освіта та спеціальність за дипломом, кваліфікаційна категорія Спеціалізація в ПМПК (у тому числі – завідувач) Адреса, телефон консультації
1 Ярова

Марта

Зіновіївна

Вища.

Вихователь дошкільного закладу. Дефектолог (логопед)

у дошкільних закладах. Викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор закладів освіти.

Відповідає займаній посаді.

Завідувач пл. Данила Галицького, 4

260-16-13

2 Репетило

Наталія

Михайлівна

Вища.

Олігофренопедагогіка і логопедія.

Відповідає займаній посаді.

Логопед
3 Боруца

Ольга

Анатоліївна

Вища.

Практичний психолог.

Відповідає займаній посаді.

Практичний психолог

 

4 Катерняк

Жанна

Михайлівна

Вища.

Психолог. Викладач.

Відповідає займаній посаді.

Практичний психолог

 

5 Міндюк

Олена

Ярославівна

Вища.

Лікувальна справа.

Психіатр.

Відповідає займаній посаді.

Лікар-психіатр
6 Колос

Ніна

Василівна

Вища.

Дефектологія. Олігофренопедагогіка. Психологія.

Відповідає займаній посаді.

Олігофренопедагог
7 Домарадзька

Уляна

Любомирівна

Вища.

Вчитель шкіл для глухих і слабочуючих. Сурдопедагог дошкільних закладів.

Відповідає займаній посаді.

Сурдопедагог
8 Коцупир

Ольга

Зіновіївна

Середня-спеціальна.

Оператор ЕОМ – бухгалтер.

Секретар

Основні завдання психолого-медико-педагогічної консультації
 • Виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінка труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки;
 • підготовка висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;
 • консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних працівників з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • облік, систематизація та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в регіоні з метою надання пропозицій органам управління освітою щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;
 • участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів охорони здоров’я);
 • організація індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, насамперед зі складними та тяжкими вадами;
 • надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;
 • системна психолого-педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах;
 • психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю;
 • залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей;
 • просвітницька діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості.
Перелік необхідних документів для психолого-педагогічного вивчення в Львівській психолого-педагогічній консультації
 • Паспорт батьків (оригінал).
 • Копія свідоцтва про народження дитини.
 • “Картка стану здоров’я і розвитку дитини” (такий бланк можна отримати в обласній, районній (міській) консультаціях, спеціальних дошкільних навчальних закладах, школах-інтернатах).
 • “Історія розвитку дитини” (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”).
 • “Індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда”, затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 “Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитина-інваліда та Порядку їх складання”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина інвалід.
 • Зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнки.
 • Розгорнута характеристика із загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина.
 • Документи про додаткові обстеження дитини (якщо такі є).
 • Письмова згода батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення.

Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічній консультації здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють.