Структура НМЦО м. Львова

Відповідно до вимог сьогодення Департамент гуманітарної політики та Управління освіти м. Львова розробило нову стратегію розвитку Навчально-методичного центру освіти м. Львова. Було проведено сесії стратегічного планування щодо формування місії, візії та основ розвитку Навчально-методичного центру освіти м. Львова.У зв’язку з цим колектив НМЦО м. Львова розробив місію й візію установи.

Місія:

– створення ефективних засобів методичного супроводу, об’єднаних для здійснення освітньої діяльності, забезпечення освітніх та культурно-освітніх потреб педагогів, учнів, батьків, розробка стратегічних цілей та оперативне планування діяльності освітнього процесу.

Візія:

-якісне впровадження завдань освітньої політики на рівні навчального закладу щодо організації навчально – виховного процесу;

– створення дієвої, ефективної системи роботи, яка формує та стимулює розвиток професійної компетентності педагогів, організація умов для вдосконалення педагогічної майстерності, набуття досвіду самореалізації та ефективності фахової діяльності.

– удосконалення та впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій та інформаційно-комунікаційних засобів навчання у НВП.

– формування позитивного іміджу педагогічної діяльності через конкурсну, проектну, суспільно-громадську діяльність.

Завдання НМЦО м. Львова:

– створення бази освітніх потреб щодо удосконалення системи навчально – методичної діяльності в місті;

– організація освітньо – навчальних методичних заходів (тренінгів, курсів, майстер – класів, семінарів тощо) щодо розвитку професійної компетентності вчителів;

– залучення (участь) методичних працівників до створення сучасних освітніх програм, концепцій, кластерів та організації комплексної роботи з вивчення змін в державних освітніх стандартах.

Структура НМЦО м. Львова

/Files/images/2015-2016/1.png

Кластери НМЦО м. Львова

Методичні об’єднання

Творчі групи

Динамічні групи

Методична рада

Курс «Малі кроки до великого успіху» (молоді вчителі)

Фокус-група «Сучасний вчитель. Нові професійні стандарти»

Дидактичний контент (інформаційне наповнення ресурсу)

Проектна група сучасного освітнього менеджменту