«Кристали досвіду. Інтегровані уроки хімії. Музейні інтегровані уроки хімії»

12 квітня 2018 року відбулася презентація збірників методичних матеріалів «Кристали досвіду. Інтегровані уроки хімії. Музейні інтегровані уроки хімії».

Головним завданням освіти є підготовка молоді до сучасного життя, тобто формування в неї необхідних компетентностей, а одним із засобів їх формування  є інтеграція навчальних дисциплін. Інтеграція може вирішити основні суперечності освіти – протиріччя між безмежністю знань і обмеженими людськими ресурсами.

Автори сподіваються, що видання надасть реальну допомогу не тільки учителям-початківцям, але й досвідченим учителям, адже, інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності учителів та учнів, є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Інтеграція вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу. Через інтеграцію здійснюється особистісно зорієнтований підхід до навчання, тому що учень сам у змозі обирати «опорні» знання з різних предметів з максимальною орієнтацією на суб’єктивний досвід, що склався в нього під впливом як попереднього навчання, так і більш широкої взаємодії з навколишньою дійсністю.

Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.

Ганна Кебас та Наталія Левицька, методисти  НМЦО м. Львова

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.